Ένας μεγάλος κόκορας οδηγεί σε έντονη ευχαρίστηση.

Ένας μεγάλος κόκορας οδηγεί σε έντονη ευχαρίστηση.