Θεέ των ερωτικών δυνάμεων της Έριας οδηγεί στην προδοσία.

Θεέ των ερωτικών δυνάμεων της Έριας οδηγεί στην προδοσία.