Οι μαθήτριες γίνονται οικείες και μετά ξεχωρίζουν

Οι μαθήτριες γίνονται οικείες και μετά ξεχωρίζουν