เด็กชายอายุสิบขวบดื่มด่ํากับการเล่นเดี่ยว แสดงความอยากรู้อยากเห็นและความไร้เดียงสาในวัยเยาว์ของเขา

เด็กชายอายุสิบขวบดื่มด่ํากับการเล่นเดี่ยว แสดงความอยากรู้อยากเห็นและความไร้เดียงสาในวัยเยาว์ของเขา