Sự kết hợp kỳ lạ giữa hương vị cay và ngon.

Sự kết hợp kỳ lạ giữa hương vị cay và ngon.