Bạn bè trêu chọc và làm hài lòng một cô gái.

Bạn bè trêu chọc và làm hài lòng một cô gái.