Một người đàn ông bị một người phụ nữ khác xâm nhập trong một cuộc gặp gỡ mãnh liệt.

Một người đàn ông bị một người phụ nữ khác xâm nhập trong một cuộc gặp gỡ mãnh liệt.