Các bà mẹ chia sẻ niềm vui của họ với nhau.

Các bà mẹ chia sẻ niềm vui của họ với nhau.