Việc móc lồn nhẹ nhàng dẫn đến niềm vui mãnh liệt.

Việc móc lồn nhẹ nhàng dẫn đến niềm vui mãnh liệt.